Gegevens school
Er bestaat al een inschrijving voor jullie school die tussentijds is opgeslagen. Ga verder met die inschrijving.
Er bestaat al een afgeronde inschrijving voor jullie school. Je kunt je maar 1x inschrijven per kalenderjaar.
Volgens onze administratie hebben jullie in de periode 2021-2024 al deelgenomen aan de CMK regeling. Toch weten wat er mogelijk is? Neem contact op via cultuureducatie@rijnbrink.nl.

BRIN Nummer (Incl. vestigingsnummer)

Adres

Postcode en vestigingsplaats

Contactpersoon
Schoolbestuur / Stichting

Naam schoolbestuur/stichting

E-mail schoolbestuur/stichting

Op peildatum 1 oktober 2023

Heeft de school deelgenomen aan CmK tussen 2013-2020?

Voucherwaarde

Inzet cultuurcoach ?

In te zetten voor activiteiten

Voor een volledige inschrijving is bovenstaand bedrag voor jullie school beschikbaar voor in ieder geval één schoolproject en één voorstelling/expositie.

Schoolprojecten

Hier kun je een keuze maken voor een schoolproject. De kosten van de schoolproject vul je zelf in op basis van de informatie die de aanbieder aan je verstrekt heeft. Zorg dat je hierover hebt afgestemd voor je het formulier instuurt.

Voorstellingen / exposities

Hier kun je een keuze maken voor een voorstelling of expositie verzorgt door een instelling uit de Overijsselse Basis Infrastructuur. Indeling vindt plaats op basis van beschikbaarheid. Wil je gebruik maken van een tegemoetkoming in vervoerskosten voor dit bezoek vink dit dan ook aan.

Busvervoer
Scholen die een voorstelling of expositie willen bezoeken kunnen een tegemoetkoming krijgen van €600,- in de kosten van het busvervoer. Wens je hier gebruik van te maken, geef dat dan hier aan.

Jouw selectie

Hieronder vind je het overzicht van jouw besteding van de voucher. Wanneer de gegevens kloppen en je hebt afgestemd met de aanbieder van de schoolproject kun je je formulier insturen. Je krijgt een verzendbevestiging. Daarna zul je in juli een definitieve toekenning van ons krijgen. De vouchers worden uitgereikt op basis van beschikbaarheid en op volgorde van binnenkomst behandeld.

Voucherwaarde

Inzet voucher


Totaal besteed

Over- / onderbesteding

Extra vergoeding bus

Door Rijnbrink te betalen ?

Op deze voucherregeling zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Voucherwaarde

Nog te besteden

Sla het formulier tussentijds op

Vul je e-mailadres in en we sturen je een e-mail met een link naar de opgeslagen versie van jouw formulier. Via deze link kun je je al ingevulde formulier weer openen.

Cultuurcoach

Heb je vragen; neem contact op met je cultuurcoach.

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

E-mailadres aanbieder

Deelnemende groep / groepen

Deelnemende groep / groepen

Reserve voorstelling / expositie
Wanneer de eerste voorkeur door omstandigheden niet door kan gaan kun je hier een reserveoptie toevoegen.

Deelnemende groep / groepen